Vi er selvfølgelig svært glade for alle som ønsker å bidra inn i prosjektet!

Dette kan enten være med å selv ønske å være med å rydde marint avfall, være med å redusere plastforbuket eller å bidra med økonomiske midler inn i prosjektet. Vi har de siste årene fått øremerkete midler fra Miljødepartementet til koordinering og innkjøp av utstyr til ryddeaksjoner, men vi er veldig takknemlige for “frie” bidrag som kan brukes til å fremme ungdommene i NAV som er med i prosjektet. Eksempler på dette er dykkekurs, båtførerkurs og sveisekurs.

Hvis noe av dette kan være aktuelt, ta gjerne kontakt enten på mail eller telefon!