Fjorden Ren startet som et samarbeidsprosjekt i 2017 og har siden da ryddet strandsonen langs Oslofjorden og Drammensfjorden for flere titalls tonn med marint avfall. NAV Hurum og Røyken er de største aktørene i prosjektet og står for det meste av det innsamlete avfallet gjennom ukentlige ryddeaksjoner.

I tillegg har vi siden oppstart engasjert flere hundre elever i årlige ryddeaksjoner og prosjekter relatert til natur og miljø. Videre samarbeider vi tett med lokale myndigheter, næring og organisasjoner for å fremme tiltak for plastreduksjon og kampen mot marint avfall.