Fjorden Ren fremmer rydding av marint avfall i og rundt

Oslofjorden og Drammensfjorden.

Kontakt oss

Her finner du oss

Vestre Strandvei 93, 3482 Tofte

Ring oss

Eirik Kristoffer Alvegaard 

Prosjektleder

980 00 911 // 475 15 566
eirik@fjordenren.no